DarwinsWeb
Home Categories Mission Statement Contact Info Submit Site Register Sign In
Bookmark This Page (press ctrl d)
Category: Top / World / Slovensko /

ZdravjeCategories  
Prehrana
Websites  
Click here to submit your site immediately!
Med.Over.Net
med.over.net/
Portal, ki se trudi nuditi zelo iz?rpne informacije o zdravju, zdravem življenju, prehrani in drugo. Na voljo so izkušeni strokovnjaki, ki vam odgovarjajo na vaša vprašanja.
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Ozara Slovenija
www.ozara.org
Nacionalno združenje za kakovost življenja je druÅ¡tvo, ki deluje v javnem interesu na podro?ju zdravstvenega in socialnega varstva. Je neprofitno, nevladno in socialno-humanitarno druÅ¡tvo. Ozara deluje na podro?ju skrbi za duÅ¡evno zdravje v R Sloveniji. keywords: duå¡evna, obravnava, zdravja, varstvo, stiska, skupnostna, skupnosti, rehabilitacija, psihosocialna, programi
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Zdravstveni dom za Å¡tudente Univerze v Ljubljani
med.over.net/zdzs/index.htm
Spletna stran nudi informacije o delovanju zdravstvenega doma - telefonske Å¡tevilke, ure delovanja in druge najnujnejÅ¡e informacije. keywords: zobozdravnik, zdå , sploå¡na, ljubljana, laboratorij, ginekolog, ambulanta
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Združenje zdravnikov družinske medicine
www.drmed.org/
Uradna stran družinskih zdravnikov Slovenije, kjer je na voljo njihov statut ter kar nekaj uporabnih informacij o zdravju. keywords: zdravstveno, zdravnisko, zdravniku, zdravnikom, zdravnika, zdravje, zdravja, vsebina, osebnega, medicina
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Lek, tovarna farmacevtskih in kemi?nih izdelkov, d. d.
www.lek.si
je vodilno slovensko farmacevtsko podjetje, v svetovnem merilu pa sodi med srednje velika farmacevtska podjetja. Glavne dejavnosti so razvoj, proizvodnja in trženje zdravil. Osnovni farmacevtski program dopolnjujejo izdelki za samozdravljenje, kozmeti?ni izdelki, veterinarski izdelki in medicinski pripomo?ki.
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
www.krka.si
Iz farmacevtskega laboratorija se je v nekaj desetletjih razvila v mednarodno farmacevtsko podjetje, z lastnimi inovativnimi pristopi in tehnologijo. keywords: farmacija, zdravljenje, zdravje, zdravila, veterina, samozdravljenje, otc, kozmetika, generika, dobrodoå¡li
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Bayer Pharma d.o.o., Ljubljana
www.bayer-pharma.si/
je nastala leta 1971 kot prvo skupno vlaganje tujega in doma?ega partnerja na naših tleh v novejšem obdobju. Ugledna internacionalka Bayer AG iz Leverkusna je želela vstopiti na naš trg, Lek d.d. Ljubljana pa je želel pridobiti nova znanja in tehnologije.
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Dru?tvo onkolo?kih bolnikov Slovenije
www.onko.over.net
Zdru?uje bolnike z rakom, njihove svojce in prijatelje, zdravstvene strokovnjake ter vse, ki ?elijo prispevati svoj dele? pomo?i pri re?evanju problemov, s katerimi se sre?ujejo bolniki in njihove dru?ine.
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Pliva d.d.
www.pliva.si
je vodilno hrvaško in najve?je farmacevtsko podjetje v Srednji in Vzhodni Evropi.
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Fidifarm d.o.o.
fidifarm.over.net/
Fidifarm d.o.o. je družinsko podjetje, ki že od leta 1995 Slovencem ponuja vitaminsko - mineralna zdravila brez recepta ter dodatke prehrani najvišje kvalitete.
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Forumi, kjer vi sprašujete, strokovnjaki odgovarjajo.
med.over.net/forum/
Psihiatrija, družinska medicina, ginekologija in porodništvo, dermatologija in še veliko drugih tem, kjer lahko vprašate strokovnjaka za nasvet ali pa si izmenjate nasvete in izkušnje.
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Glavni ukrepi pri zastoju srca.
med.over.net/resimo_zivljenje/index.htm
Tudi ti lahko rešiš življenje so?loveku! Najnovejša spletna stran na temo zdravja in zdravega življenja.Vse kar želite in morate vedeti o zdravju. Aktualne novice, pogovori in najvažnejše vsak teden nekaj novega nekaj zanimivega. Stran kjer poskrbimo za vaše zdravje!
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
www.tosemjaz.net
www.tosemjaz.net
Ljubezen je v meni. Raziskujem svoj jaz, skušam razumeti sebe, starše in prijatelje. Potrebujem jasne informacije – tudi o ljubezni in varni spolnosti.
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Klini?ni center Ljubljana
www2.kclj.si/
Klini?ni center je odprta ustanova, prizadevamo si za korektno sodelovanje z vsemi predstavniki medijev. Prirejamo redne novinarske konference, naši strokovnjaki pa so pogosti komentatorji aktualnih dogodkov na podro?ju zdravstva.
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
www.zzv-ce.si
Z zdravstvenimi vsebinami na internetu vam želimo dodatno koristiti pri ohranjanju in izboljševanju zdravja, tudi pri iskanju prave mere spretnosti, ki vam bo omogo?ila zdravo in zadovoljno življenje z ljudmi, ki jih imate radi. keywords: zzv, zdravstvena, zdravje, preventiva
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Splošna bolnišnica Murska Sobota
www.sb-ms.si
Dosti koristnih informacij o bolnišnici, novice, aktualni delovni ?asi ambulant, kontaktni naslovi osebja, zgodovina ...
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Projekt clovek
www.projekt-clovek.com
Druga?en - ezoteri?en pogled na ?loveka kot celoto, bolezen-zdravje V obliki predavanj, skript in delavnic vam ponujam ve?plastno, popolnejšo pot odkrivanja ter razlago pomena ali bistva naravnih pojavov, procesov, fenomenov, svetov, razli?nih zvrsti ali smeri znanosti, jedi, bolezni ali neravnovesij, terapij, prijemov ali na?inov harmoniziranja ...
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Skupnost Socialnih Zavodov Slovenije
www.ssz-slo.si/
Skupnost socialnih zavodov Slovenije je združenje slovenskih domov za starejše in zavodov za posebne skupine odraslih oseb.
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Prolat d.o.o.
www.prolat.si
Trženje medicinskih pripomo?kov, merilnik krvnega tlaka, termometri, vitamini, mikromasažne hla?ke.
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Sindrom kroni?ne utrujenosti in fibromialgija
www.skufmslovenija.org/
Slovenska skupina za samopomo?. Informacije o sindromu in fibromialgiji, forum o življenju s kroni?no bole?ino, povezave. keywords: fibromialgijo, druå¡tvo
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Klinika za nuklearno medicino
www.kclj.si/nuklearna/
Kliniko za v KC v Ljubljani sestavljajo Oddelek za NM diagnostiko, Oddelek za bolezni ter Oddelek za radiofarmacijo in klini?ku radiokemijo.
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Irman d.o.o.
www.irman.si
O?esna ordinacija, kontaktne le?e Ciba Vision, o?esne operacije z Excimer laserjem ali z vstavitvijo (implantacijo) intra okularne le?e (IOL).
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Sinapsa
www.sinapsa.org/tm
Stoletje možganov, dejstva o možganih, mit desetih odstotkov, možgani in kava.
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0
Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Maribor
www.dmsbzt-mb.si
Prostovoljno, samostojno, nepridobitno, nestrankarsko, stanovsko združenje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov širše mariborske regije. keywords: zdravje, izberi, za, strokovna, skupino, skrbi, sestre, sestra, nega, medicinske
Rank: 0.00/5
reviews(0)
Votes: 0Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor

Privacy Policy