DarwinsWeb
Home Categories Mission Statement Contact Info Submit Site Register Sign In
Bookmark This Page (press ctrl d)
Category: Top / World / Cymraeg / Rhanbarthol / Cymru /

AddysgCategories  
Colegau
Prifysgolion
Ysgolion Cynradd
Ysgolion Uwchradd
Websites  
Click here to submit your site immediately!
CBAC - Cyd-bwyllgor Addysg Cymru
www.cbac.co.uk/index.html
Consortiwm o awdurdodau addysg lleol sefydlwyd ym 1948, yw Cyd-bwyllgor Addysg Cymru (CBAC). Mae Siop lyfrau, MEU Cymru, Uned yr Iaith Cymru a gwybodaeth am Arholiadau sy'dd ar eu Gwefan. keywords: wjec, wales, services, qualification, exam, england, education, certificate, board, award
Rank: 0.0/5
reviews(0)
Votes: 0
Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru
www.accac.org.uk/
Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru (ACCAC) yw prif gorff ymgynghorol y Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar bob agwedd ar gwricwlwm yr ysgol, arholiadau, asesu a chymwysterau galwedigaethol. keywords: welsh, skills, lifelong, learning, government, education, department, assembly
Rank: 0.0/5
reviews(0)
Votes: 0
Safle Llythrennedd
www.cynnal.co.uk/llythrennedd/
Safle Llythrennedd Awdurdod Addysg Môn, Gwynedd a Conwy.
Rank: 0.0/5
reviews(0)
Votes: 0
Coleg Digidol Cymru
www.dysgu.cd/
Maer Coleg Digidol yn ddarpariaeth newydd a fydd yn cyfuno gwasanaethau, profiad a sgiliau addysgwyr, hyfforddwyr, byd busnes a diwydiant, S4C a BBC Cymru er mwyn cynnig gwasanaeth dysgu gydol-oes ardderchog i wylwyr Cymru. keywords: www, webhosting, web, value, unlimited, unix, uk, ssl, space, shopping
Rank: 0.0/5
reviews(0)
Votes: 0
Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru
www.gtcw.org.uk/
Corff statudol, hunanreoleiddiol a phroffesiynol ar gyfer athrawon yng Nghymru, sy'n ceisio codi statws addysgu trwy gynnal a hyrwyddor safonau uchaf o arferion proffesiynol ac ymddygiad er lles athrawon, disgyblion ar cyhoedd. keywords: wales, teaching, teachers, gtcw, education
Rank: 0.0/5
reviews(0)
Votes: 0
Rhieni dros Addysg Gymraeg
www.rhag.net/
Cymdeithas sydd yn cynrychioli rhieni trwy Gymru i gyd ydy RhAG, a'i nod yw hybu addysg Gymraeg a sicrhau'r adnoddau gorau ar gyfer y garfan gynyddol o blant cyfrwng Cymraeg.
Rank: 0.0/5
reviews(0)
Votes: 0
BBC Cymru'r byd - BBC Cymru Addysg
www.bbc.co.uk/cymru/addysg/
Gwybodaeth am raglenni addysg y BBC gyda adnoddau i'n cefnogi a chyda dolenni priodol. keywords: cymraeg, ysgolion
Rank: 0.0/5
reviews(0)
Votes: 0
Addysg y Cyfyngau Cymru
www.mediaedwales.org.uk/pagesCymraeg/cartref/cartref.htm
Mae Addysg y Cyfryngau Cymru yn cefnogi addysg y cyfryngau a delweddau symudol yng Nghymru trwy hyfforddi, digwyddiadau, cyhoeddiadau, projectau, ymchwil ac ymgynghori.
Rank: 0.0/5
reviews(0)
Votes: 0
Coleg y Bala
www.colegybala.org/
Canolfan Eglwys Bresbyteraidd Cymru sy'n cyflwyno y ffydd Gristnogol i ieuenctid a phlant mewn ffordd fywiog a chyfoes.
Rank: 0.0/5
reviews(0)
Votes: 0
CCAUC - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
www.hefcw.ac.uk/cymraeg/windex.htm
Cyngor sydd yn gyfrifol am gyllido colegau a sefydliadau addysg uwch a phrifysgolion yng Nghymru. Mae ganddo'r pwer hefyd i gyllido addysg uwch mewn colegau addysg bellach. Corff Cyhoeddus Noddedig y Cynulliad yw y Cyngor.
Rank: 0.0/5
reviews(0)
Votes: 0
learndirect Cymru
www.learndirect.co.uk/wales-cym/
Gwefan Gymraeg learndirect, gyda newyddion, hanesion a chyngor a chymorth wedi'u paratoi'n arbennig i ddysgwyr yng Nghymru.
Rank: 0.0/5
reviews(0)
Votes: 0Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor

Privacy Policy